Single Blog Title

This is a single blog caption
24 Th12

Dự án: “Máy dịch và máy tìm kiếm TranoneT.com”

Thành viên dự án:

– Nguyễn Duy Thắng

– Nguyễn Văn Núi

Tính độc đáo của dự án:

  • Khắc phục các hạn chế cố hữu của các ngôn ngữ tự nhiên (đồng nghĩa, đa nghĩa).
  • Tốn ít không gian lưu trữ => Tăng tốc độ tính toán, bảo vệ được môi trường .
  • Lưu trữ được nhiều thông tin hơn so với cách lưu trữ hiện tại
  • Tất cả các ngôn ngữ tự nhiên được lưu trữ trong cùng 1 cấu trúc dữ liệu.

Đánh giá thị trường tiềm năng của dự án:

Số lượng 1,24 tỷ website, 8 tỷ  ấn bản sách chuyện điện tử, 2 tỷ PC, Laptop, 7 tỷ video clip, 2,71 tỷ smartphone, đó là các thiết bị, nền tảng mà dự án sẽ cung cấp các dịch vụ.

Những thành công ban đầu của dự án:

– Đăng ký thành công 3 bằng sáng chế tại Việt Nam, và chờ cấp bằng sáng chế tại Mỹ…

– Dự án ở giai đoạn MVP, đã thu thập được 300k đơn vị ngôn ngữ (Anh,Việt, Trung)

Kế hoạch phát triển dự án:

Ngày 10-10-2019  thành lập công ty với số vốn đăng ký 100 tỷ được hình thành từ 3 bằng sáng chế, dữ liệu và (tối thiểu) 1 tỷ tiền mặt.

  • Năm 2020-2021: Với số vốn tiền mặt đó phát triển theo từng giai đoạn, lấy các khoản thu để tiếp tục phát triển.Mục tiêu: hỗ trợ 40 ngôn ngữ, cung cấp 6 loại dịch vụ, có 10 triệu người truy cập web và có khoản thu $170K.
  • Kêu gọi đầu tư $100K (10% marketing, 90% cho phát triển sản phẩm) nhằm rút ngắn thời gian của kế hoạch 2 năm xuống 1 năm.

Để lại phản hồi

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com